Verifisering

Blankettnr :   Saksnummer finner du på ileggelsen
Kjennemerke :   Kjøretøyets registreringsnummer/kjennemerke